ECTACO | Angličtina (English as Second Language)

by novinky.cz

Aktivně se anglicky domluví pouhých 17 % Čechů, což patří mezi nejhorší výsledky v Evropě...

Kateřina Jaroňová, Profesia.cz

 
Actively speaks English with only 17% of Czechs, among the worst performers in Europe ...

Catherine Jaroňová, Profesia.cz

ECTACO
www.cz-slovnik.cz

Comments