Luxectaco.COM | Partner LUX English <-> Armenian Free Speech Electronic Translator

You can now freely speak whatever you want, and be understood. A palm-size device powerful enough to translate what you want, where you want, any time you want. That's what over 22 years of research and development has led up to.

The English <-> Armenian Ectaco Partner LUX is the most advanced unit ever created while maintaining a user friendly interface, touchscreen, and a full QWERTY convertible keyboard. The sleek, lightweight (only 10.8 oz) design fits in your pocket and the brilliant 5" LCD delivers incredible viewing quality.

(Անգլերեն <> հայերեն Ectaco Partner LUX առավել զարգացած միավորը երբեւէ ստեղծված, իսկ պահպանելով օգտվողի բարեկամական ինտերֆեյս, touchscreen, եւ ամբողջական QWERTY փոխարկելի ստեղնաշարի. The խնամված, թեթեւ (միայն 10.8 ունց.) Նախագծում տեղավորվում գրպանում, եւ փայլուն 5 "LCD մատուցում անհավատալի եք որակը.)

FREE SPEECH TRANSLATION

You spoke, we listened. With all the requests for a standalone free speech device, we put years of research and development to work making it available on the Ectaco Partner LUX. You can finally speak into the device in English or any other language and have it translate what you say into Armenian and vice versa. From meetings with your board of directors to getting together with the girl of your dreams, the English <-> Armenian Ectaco Partner LUX not only breaks language barriers, it demolishes them.

DICTIONARIES AND PHRASEBOOKS

What we do best, all pre-loaded. You get the Talking English <-> Armenian Dictionary, Academic size English dictionary, English <-> Armenian Audio Phrasebook and more right out of the box:

Dictionary Features:

Comprehensive and fully bidirectional English <-> Armenian vocabulary database of over 317,000 words/phrases.
(Համապարփակ եւ լիովին bidirectional անգլերեն <> հայերեն բառապաշար բազան ավելի քան 317.000 բառերի / արտահայտությունների.)

 • Translations complete with parts of speech, gender, comments, transcriptions, and examples
 • Advanced TTS (text-to-speech) functionality
 • Fluent human-voice pronunciation of English and Armenian words
 • Multi-lingual display options
 • Quick copy and translate (translates a selected word in other application with just one click)
 • Input Line search finds any word matching the sequence of symbols you enter
 • History function to view and select previously entered words

PhraseBook Features:

 • 14,000 most commonly used phrases
 • Authentic human voice narration for both languages
 • 15 easily navigated topic-areas
 • Advanced speech recognition for hands-free navigation
 • Quick search using key words

ADDITIONAL FEATURES:

 • Smart QWERTY and Virtual Keyboard with voice input
 • Talking Picture Dictionary with pronunciation for all words
 • UT183 Cross Translator for 183 languages all built-in
 • English Grammar course, American Idioms and Irregular Verbs
 • TOEFL Preparation - offers materials to help you prepare for the TOEFL iBT® test
 • US Citizenship test - practice the USCIS Citizenship Civics Test
 • eReader - professional eBook reader
 • Games: Chess, Virtual Table Tennis 3D, Dominoes, True Or False Trivia, Connect'm Free & Sudoku Free
 • Video player with AVI, MOV, WMV, FLV, MP3, WMA, WAV, OGG, JPG, GIF, PNG, BMP support
 • Voice Recorder
 • Calculator
 • microSD and microSDHC card support of up to 32 GB
 • Powered by Android OS
 • And much more 
www.luxectaco.com, www.ectaco.cz
info@luxectaco.com