SpeechGuard TLX

Ty mówiłeś, a my słuchaliśmy. Ty podróżujesz – ciebie rozumieją.

Firma ECTACO wprowadza nowe urządzenie SpeechGuard TLX dla turystów i podróżników – elektroniczny tłumacz głosowy, GPS, radiostacja i telefon w jednej obudowie.


Popular Posts