ECTACO Partner Английско <-> Български говорящ преводач!

Не знаеш добре английски, или пък понякога не може да се сетиш за някоя дума, а ти трябва спешно? Английско-бълграско говорящ преводач EB500 е твоят правилен избор.

 


Ваучера включва:
Характеристики:
 • Речник от над 450 000 думи, включително разговорни думи и идиоми, медицински, технически, правни и бизнес термини, както и жаргонни и общи изрази
 • Фонетична транскрипция
 • Неограничени възможности за изговор на английски
 • 128К бизнес органайзер с телефонен указател и разписание
 • Софтуер PC-Link за обмен на данни с персонален компютър
 • Двуезичен интерфейс
 • Незабавен обратен превод
 • Функция за търсене
 • Система за проверка на правописа Vector Ultima™
 • Справочник на английската граматика
 • Английски неправилни глаголи
 • Функция за запис на нови думи
 • Над 200 популярни американски идиома
 • Над 1100 полезни фрази за всекидневно общуване
 • Езикова игра
 • Двуезични телефонен указател и разписание
 • Будилник и звукова сигнализация
 • Защита с парола
 • Блокиране на жаргон
 • Местно и световно време
 • Калкулатор
 • Преобразуватели на мерки и валута
 • Извод за променливотоков адаптор
 • Извод за слушалки
Team ECTACO
www.ectaco.cz

Comments